BOARDS / KURULLAR  (SOS. VE EĞİT. B.)

Supporting Institutions / Destekleyen Kurumlar

Ankara Bilim Üniversitesi

Honor Board / Onur Kurulu

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Ankara bilim Üniversitesi Rektörü

Chairman of the Organizing Committee / Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Congress Organizing Committee / Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Suat ÇELİK, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğretim Üyesi Handan AKKAŞ, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Aziz BALCI, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra TÜRE, Amasya Üniversitesi

Dr. Elif ALP, Sakarya Üniversitesi

Dr. Esra TÜRE

Congress Scientific Committee / Bilim Kurulu

Doç.Dr. Gülbarşin ADAMBAEVA, Yessenov Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğretim Üyesi Mamdouh ALENEZİ, Prince Sultan University

Doç. Dr. Gülser AKTAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ASKEROVA,  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Gönül BALKIR, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hande BARLIN, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Didem Paşaoğlu BAŞ, Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Zafer BAŞKAYA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç.Dr. Cemal BAYAK, Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr. Fatih BEKTAŞ, Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Shener BILALLI,  International Balkan University

Doç. Dr. Özge CAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER, Osmaniye Korkutata Üniversitesi

Doç. Dr. Elifhan Köse ÇAL, Karamanoğlu Mehmet Bey Uni̇versi̇tesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR,  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÇELİK, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten ÇETİN, Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇİFTÇİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Türkan Polatçı DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Rabia Köse DOĞAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Füsun Çoban DÖŞKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Faruk DÜNDAR, University of Glasgow 

Doç. Dr. Nihada Delibegovic DZANİC, University of Tuzla

Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU, Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Şebnem EKERYILMAZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Füsun EKŞİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Subhan EKŞİOĞLU, Sakarya Ünı̇versı̇tesi

Doç. Dr. Duygu Gür ERDOĞAN, Sakarya Ünı̇versı̇tesı̇

Dr. Öğretim Üyesi Funda ERDOĞDU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Zuhal ERGEN, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İsmail ERTON, Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru GÖZÜKARA, Istanbul Arel University

Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Irshad HUSSAİN, The Islamia University of Bahawalpur

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İYEM, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU, Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇

Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN, Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hülya KALYONCU, Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Bahtiyar KARADENİZ, Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Adem KARAKAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kani İrfan KARAKOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Elvan KARAKOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Sevinç KASIMOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Murat KAYA, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel KILIÇ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Elvira LATİFOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Meruert MUSABAEVA, Eurasian National University, Kazakaistan

Doç. Dr. Naka NİKSİC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra Bı̇lal ÖNDER, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ÖZGÜNER, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ÖZYİĞİT, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Fatma Çulhaoğlu PİRENCEK, Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Galbatsova SHAHRUZAT, Daghestan State University

Prof. Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi

Dr.  Gülzada STANALİEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Habibe Yelda ŞENER, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Doç. Dr. Özge Aydın ŞENGÜL,

Doç. Dr. Adem TASDEMIR, Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra TÜRE, Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ, Istanbul Arel University

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÜSTÜN, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Andrey VOLODİN, Moskova State University, Russia

Dr. Öğretim Üyesi Hasan YAZICI, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer YILAR, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer YILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU, Kırgız Türk-Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Nurshat ZHUMADİLOVA, Kazakistan, Karaganda Bolaşak Üniversitesi

Sekretary / Sekreterya

Dr. Esra TÜRE

Ebru BUKET AYGÜN