5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi

(UBAK)

 

( 11 – 14 Temmuz 2019 / Bursa)

 

 

 Değerli Araştırmacılar,

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa’da 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’ni düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir ve Yalova’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çaışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre merkezi olan Bursa’nın çok eski bir yerleşim birimi olmasından dolayı “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Bursa” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak ve kalan iki günde de Bursa’nın tarihi ve kültürel yörelerine gezi düzenlenecektir.

Sizleri 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan kongreye davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ve Sergi ile katılım sağlanabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları