5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi

(UBAK)

( 11 – 14 Temmuz 2019 / BANDIRMA)

 

 Değerli Araştırmacılar,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bandırma’da 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’ni düzenlemeyi planlamış bulunmaktayız.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir ve Yalova’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çaışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde bildiriler Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre merkezi olan Bandırma'nın önemli bir yerleşim birimi olmasından dolayı “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Bandırma ve Çevresi” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak ve kalan iki günde de Bamdırma’nın tarihi, kültürel ve turistik yörelerini gezme ve görme imkanı olacaktır.

Sizleri 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan kongreye davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ve Sergi ile katılım sağlanabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları