7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

(UBAK)

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-           -Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 13 – 14 Mart 2020 )

A N K A R A

 

 Değerli Araştırmacılar,

Intrenational Vision University işbirliği ve Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK),   13  - 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma ve Şanlıurfa’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongrenin yapılacağı şehir olan  Ankara’nın tarihi ve kültürel özellikleri sebebiyle “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Ankara ve Çevresi” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamında ise Gala gecesi düzenlenecektir. Kongrenin üçüncü günü başkent Ankara’da tarihi yerler gezilebilir.

Sizleri, 13–14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları

(UBAK)

 

-Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 13 – 14 Mart 2020 / Ankara)

 

Değerli Araştırmacılar,

Intrenational Vision University işbirliği ve Keçiören Belediyesi’nin katkılarıyla 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi  – Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK),   13  - 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma ve Şanlıurfa’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamında ise Gala gecesi düzenlenecek; üçüncü gün ise arzu eden katılımcılar başkent Ankara’nın tarihi ve kültürel yörelerini gezme imkanı bulabilir

Sizleri, 13 – 14 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları