6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

(UBAK)

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-           -Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 01 – 03 Kasım 2019 /

Osmanbey Kampüsü /Harran Üniversitesi-  ŞANLIURFA)        

 

Not. Talep Üzerine kongreye müracaatlar 22 Ekim Salı gününe kadar uzatılmıştır.

 

 Değerli Araştırmacılar,

Harran Üniversitesi’nin ev sahipliği ve ortaklığı ile 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK),   01  - 03 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova ve Bandırma’da olduğu gibi, Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çaışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede bildiriler  (sözlü ve poster) Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongre merkezi olan Şanlıurfanın tarihi ve kültürel özellikleri büyük önem arzeden bir yerleşim birimi olmasından dolayı “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Şanlıurfa ve Çevresi” konulu tebliğler, ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamı yerel kültürel yaşamın izlerini taşıyan Gala gecesi düzenlenecek; üçüncü gün planlı olarak şanlıurfa ve çevresinde tarihi, kültürel yerler gezilecek ve son gün de arzu eden katılımcılar yine serbest olarak Şanlıurfa’nın tarihi dokularını görme imkanı bulabileceklerdir.

Sizleri, 01–03 Kasım 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Not: kongreye Poster ve Sergi ile katılım sağlanabilir.

Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları

(UBAK)

-Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 01 – 03 Kasım 2019 / ŞANLIURFA)

Değerli Araştırmacılar,

Harran Üniversitesi’nin ev sahipliği ve ortaklığı ile 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK),   01  - 3 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacaktır.

UBAK olarak daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova ve Bandırma’da olduğu gibi, Fen ve Mühendislik Bilimlerinin her alanında sunulan tebliğler, kongrede müzakere edilecek, bilim insanları çalışmalarını değerlendirecek ve sunulan tebliğlerin özetleri, Özet kitabında, bildiri tam metinleri de Bildiri kitabında yayınlanacaktır. Yayınlanan çalışmaların tamamı hakem sürecinden geçirilecektir.

Kongrede bildiriler  (sözlü ve poster) Türkçe ve İngilizce sunulabilir.

Kongrede Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Bilim kurulu tarafından Kabul edilen tebliğler, kongre programında yer alacaktır.

Kongrede ilk iki gün tebliğler sunulacak; ikinci günün akşamı yerel kültürel yaşamın izlerini taşıyan Gala gecesi düzenlenecek; üçüncü gün planlı olarak şanlıurfa ve çevresinde tarihi, kültürel yerler gezilecek ve son gün de arzu eden katılımcılar yine serbest olarak Şanlıurfa’nın tarihi dokularını görme imkanı bulabileceklerdir.

Sizleri, 01 – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

Poster sunum hazırlama kuralları