8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

(UBAK)

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-           -Fen ve Mühendislik Bilimleri-

( 22 – 23 Ağustos 2020 )

Boğazkale / HATTUŞA, Çorum

COVİD-19  salgını devam ederse e- KONGRE

 

 

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri-

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma, Şanlıurfa ve Ankara’da yaptığımız kongrelerin devamı olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK),   22  - 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa / Çorum’da yapılacaktır.

 8. UBAK kongresinin yapılacak olduğu Hattuşa, M.Ö. 1650 – 1250 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürmüş olan Hitit İmparatorluğu’nun başkentidir. Modern dönemde Boğazkale adı ile Çorum’a bağlı bir ilçe statüsündedir. Hattuşa yani modern dönemdeki adı ile Boğazkale, nezih tabii güzelliklerinin yanında tarihte büyük bir İmparatorluğun başkentliğini yapmasından dolayı zengin bir kültür hazinesine sahiptir. 8. UBAK Kongresi, Boğazkale Kaymakamlığı ile iş birliği içinde, bu tarihi yörenin tanıtımına katkı için burada yapılacaktır. Hattuşa’nın tanııtımına katkılardan ve büyük kültür hazinesinin yanıbaşında bu kongreyi yapıyor olmaktan büyük onur duymaktayız.

Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Hattuşa’da yaılacak olan Kongre etkinliği süresince yörenin tarihi dokusu ayrıntılı bir şekilde gezilecek, gündüz ve gece kültürel etkinlikler yapılacaktır. Kongreye hastalık ve farklı sebeplerden dolayı iştirak edemeyen katılımcılar sunumlarını VİDEO KONFERANS veya SKYPE ile yapma imkanına sahip olacaklardır.

 Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı, ISBN numaralı Kongre Bildiri tam Metin Kitabı ve arzu eden katılımcılara yönelik Uluslararası statüye sahip olan Berikan yayınevinde Kitap Bölümü yayınlanabilecektir. 8. UBAK kongresi, Akademik Teşvik hariç, tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.

Kongrenin yapılacağı yer olan  Hattuşa’nın tarihi ve kültürel özellikleri sebebiyle “Tarihi, Edebi, iktisadi ve kültürel yönleriyle Geçmişten Günümüze Hattuşa ve Çevresi” konulu tebliğler ayrı kitap olarak yayınlanacaktır.

Bilindiği gibi bu yılın başlarından beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgın hastalığı yaygınlaşmış bulunmakta ve bu günlerde salgının şiddetinde önemli düşüşler gözlenmektedir. Hattuşa’da yapaılacak olan kongre, sosyal mesafe ve diğer gerekli tedbirlere azami dikkat edilerek yapılacaktır. Şayet Pandemi süreci artarak devam ederse kongre e-KONGRE şeklinde yine aynı tarihte sanal ortamda yapılacaktır.

Sizleri, 22–23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

 Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum ve Sergi katılım müracaatı da yapılabilir.

 Poster sunum hazırlama kuralları

Sergi hazırlama kuralları

-Fen ve Mühendislik Bilimleri-

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce Kemer, Mardin, Nevşehir, Yalova, Bandırma, Şanlıurfa ve Ankara’da yaptığımız kongrelerin devamı olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK),   22  - 23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa / Çorum’da yapılacaktır.

 8. UBAK kongresinin yapılacak olduğu Hattuşa, M.Ö. 1650 – 1250 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürmüş olan Hitit İmparatorluğu’nun başkentidir. Modern dönemde Boğazkale adı ile Çorum’a bağlı bir ilçe statüsündedir. Hattuşa yani modern dönemdeki adı ile Boğazkale, nezih tabii güzelliklerinin yanında tarihte büyük bir İmparatorluğun başkentliğini yapmasından dolayı zengin bir kültür hazinesine sahiptir. 8. UBAK Kongresi, Boğazkale Kaymakamlığı ile iş birliği içinde, bu tarihi yörenin tanıtımına katkı için burada yapılacaktır. Hattuşa’nın tanııtımına katkılardan ve büyük kültür hazinesinin yanıbaşında bu kongreyi yapıyor olmaktan büyük onur duymaktayız.

Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Hattuşa’da yaılacak olan Kongre etkinliği süresince yörenin tarihi dokusu ayrıntılı bir şekilde gezilecek, gündüz ve gece kültürel etkinlikler yapılacaktır. Kongreye hastalık ve farklı sebeplerden dolayı iştirak eemeyen katılımcılar sunumlarını VİDEO KONFERANS veya SKYPE ile yapma imkanına sahip olacaklardır.

 Kongrede Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm alt dallarında tebliğ müracaatı yapılabilir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı ve ISBN numaralı Kongre Bildiri Tam Metin Kitabı yayınlanaktır. 8. UBAK kongresi, Akademik Teşvik hariç, tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.

Bilindiği gibi bu yılın başlarından beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgın hastalığı yaygınlaşmış bulunmakta ve bu günlerde salgının şiddetinde önemli düşüşler gözlenmektedir. Hattuşa’da yapaılacak olan kongre, sosyal mesafe ve diğer gerekli tedbirlere azami dikkat edilerek yapılacaktır. Şayet Pandemi süreci artarak devam ederse kongre e-KONGRE şeklinde yine aynı tarihte sanal ortamda yapılacaktır.

Sizleri, 22–23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK)’ne   davet ediyoruz.

 Not: Kongreye sözlü bildirilerin yanısıra, Poster sunum müracaatı da yapılabilir.

  Poster sunum hazırlama kuralları