BOARDS / KURULLAR 

Supporting Institutions / Destekleyen Kurumlar

Ankara Bilim Üniversitesi

Honor Board / Onur Kurulu

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Ankara bilim Üniversitesi Rektörü

Chairman of the Organizing Committee / Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Erdoğan TOZOĞLU, Atatürk Üniversitesi

Congress Organizing Committee / Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Zekerya AKKUŞ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın GÜVEN, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan KAYA, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğretim Üyesi Handan AKKAŞ, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra TÜRE, Amasya Üniversitesi

Dr. Bülent POLAT, Milli Eğitim Bakanlığı

Congress Scientific Committee / Bilim Kurulu

Doç.Dr. Gülbarşin ADAMBAEVA, Yessenov Üniversitesi, Kazakistan

Dr. Öğretim Üyesi Mamdouh ALENEZİ, Prince Sultan University

Doç. Dr. Gülser AKTAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ASKEROVA,  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Dr. Öğretim Üyesi Osman ASLAN, Ağrı İ̇brahim Çeçen Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Nur Yorgancılar ATATOPRAK, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ferda ATLI,  İnönü Üni̇versi̇tesi̇

Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCI, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül BALKIR, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hande BARLIN, Gebze Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Didem Paşaoğlu BAŞ, Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Zafer BAŞKAYA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç.Dr. Cemal BAYAK, Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr. Fatih BEKTAŞ, Trabzon Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Asiye BERBER, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Shener BILALLI,  International Balkan University

Doç. Dr. Hüseyin Boz, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Eda BOZKURT, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER, Osmaniye Korkutata Üniversitesi

Doç. Dr. Elifhan Köse ÇAL, Karamanoğlu Mehmet Bey Uni̇versi̇tesi

Dr. Öğretim Üyesi Özgür ÇALIŞKAN, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem ÇAKIR,  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal ÇELİK, Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇİFTÇİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. İkrameddin DAŞDEMİR, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir DELİGÖZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan Polatçı DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gül DERTLİ, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Doç. Dr. Rabia Köse DOĞAN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Füsun Çoban DÖŞKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Faruk DÜNDAR, University of Glasgow 

Doç. Dr. Nihada Delibegovic DZANİC, University of Tuzla

Doç. Dr. Akın EFENDİOĞLU, Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Huriye EMEN, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Doç. Dr. Füsun EKŞİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Subhan EKŞİOĞLU, Sakarya Ünı̇versı̇tesi

Doç. Dr. Duygu Gür ERDOĞAN, Sakarya Ünı̇versı̇tesı̇

Doç. Dr. Zuhal ERGEN, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın ERTEKİN, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İsmail ERTON, Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru GÖZÜKARA, Istanbul Arel University

Doç. Dr. Öner Gülbahçe, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Irshad HUSSAİN, The Islamia University of Bahawalpur

Prof. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İYEM, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU, Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇

Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN, Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hülya KALYONCU, İstanbul Topkapı Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Bahtiyar KARADENİZ, Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Adem KARAKAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Özlem KARAKIŞ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Elvan KARAKOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Alper KARASOY, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Sevinç KASIMOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel KILIÇ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nermin Kişi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Doç. Dr. Şenol KORKUT, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Elvira LATİFOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Meruert MUSABAEVA, Eurasian National University, Kazakaistan

Doç. Dr. Naka NİKSİC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Prof. Dr. Mehmet Akif OCAK, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa OZAN, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem ÖZGÜR, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gülbin ÖZKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Gülşen Fatma Çulhaoğlu PİRENCEK, Çankaya Üniversitesi

Doç.Dr. Özgül POLAT, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Galbatsova SHAHRUZAT, Daghestan State University

Prof. Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi

Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN, Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mesut SOYALIN, Siirt Üniversitesi

Dr.  Gülzada STANALİEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf SÜLÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Leyla ŞENER, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Perihan ŞIKER, Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra TÜRE, Amasya Üniversitesi

Doç. Ayşegül TÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ, Istanbul Arel University

Prof. Dr. Andrey VOLODİN, Moskova State University, Russia

Dr. Öğretim Üyesi Ali Fuat YALÇIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Sercan YAVAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hasan YAZICI, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer YILAR, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Rabia YILAR, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Türkan Karakuş YILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer YILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU, Kırgız Türk-Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf YURDİGÜL, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Meltem YURTÇU, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Nurshat ZHUMADİLOVA, Kazakistan, Karaganda Bolaşak Üniversitesi

Sekretary / Sekreterya

Dr. Esra TÜRE

Arş. Gör. Ebru Buket AYGÜN

Dr. Mücahit Dursun

Arş. Gör. Emirhan Kaan