BİLDİRİ TAM METİN KİTABI
Bildiri Tam Metin Kitaplarında yer alan Bildiriler "BOOKCITES" Kitap Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

20 - 21 Ağustos 2021, Ankara                                                             17-18 Aralık 2021

Fen ve Mühen. 

Sosyal ve Eğitim Bil.

Fen ve Mühen.


Sosyal ve Eğitim Bil.


11 - 12 Nisan 2021, Ankara 

Fen ve Mühen. 

Eğitim ve Sosyal

12 - 13 Aralık 2020, Ankara 

Sos. Bil. Tam Met.

Fen ve Müh. Bil. Tam. M.

22 - 23 Ağustos 2020 Hattuşa 

Sos. ve Eğitim Blm.  

 Bildiri Tam metin

Fen ve Mühendislik

Bildiri Tam metin

13 - 14 Mart 2020 Ankara 

  Sosyal 

Fen ve Müh

01 - 03 Kasım 2019 Şanlıurfa 

Sosyal1

Sosyal2

Fen ve Mühendislik

11 - 14 Temmuz 2019 Bandırma Kongresi Son

14 - 17 Şubat 2019 Yalova Kongresi 

9 - 12 Eylül 2018 Nevşehir / Kozaklı