KURULLAR - SOS. VE EĞİT. B.

K U R U L L A R 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Suat ÇELİK, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN, Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer YILAR, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU, Kırgız Türk-Manas Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÜSTÜN, Ege Üniversitesi

Bilim Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Püren AKÇAY, İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Gülser AKTAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ASKEROVA,  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Dr. Öğretim Üyesi Zafer BAŞKAYA, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Shener BILALLI,  International Balkan University

Doç. Dr. Özge CAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER, Osmaniye Korkutata Üniversitesi

Doç. Dr. Elifhan Köse ÇAL, Karamanoğlu Mehmet Bey Uni̇versi̇tesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR,  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÇELİK, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten ÇETİN, Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hilal ÇİFTÇİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Tuba DEMİRCİ, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Türkan Polatçı DEMİRKOL, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Füsun Çoban DÖŞKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Faruk DÜNDAR, University of Glasgow 

Doç. Dr. Nihada Delibegovic DZANİC, University of Tuzla

Doç. Dr. Füsun EKŞİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Funda ERDOĞDU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Galip GENÇ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru GÖZÜKARA, Istanbul Arel University

Prof. Dr. Irshad HUSSAİN, The Islamia University of Bahawalpur

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İYEM, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU, Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇

Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN, Yaşar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hülya KALYONCU, Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Bahtiyar KARADENİZ, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel KILIÇ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Elmira QOCAYEVA, Azerbaijan Tourism and Management University

Doç. Dr. Elvira LATİFOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Meruert MUSABAEVA, Eurasian National University, Kazakaistan

Doç. Dr. Naka NİKSİC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Esra ÖZHANCI, Nevşehi̇r Hacıbektaş Üni̇versitesi

Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gökhan POLATOĞLU, Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Ömür SADİOĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Galbatsova SHAHRUZAT, Daghestan State University

Prof. Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi

Dr.  Gülzada STANALİEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. F. Oben ÜRÜ, Istanbul Arel University

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÜSTÜN, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Andrey VOLODİN, Moskova State University, Russia

Doç. Dr. Mesut YAVUZ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Ömer YILAR, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer YILMAZ, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU, Kırgız Türk-Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Nurshat ZHUMADİLOVA, Kazakistan, Karaganda Bolaşak Üniversitesi

SEKRETERYA

Dr. Esra TÜRE

Ebru BUKET BAYRAM