KURULLAR - SOS. VE EĞİT. B.

K U R U L L A R 

Kongre Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yavuz DEMİR, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Bahtiyar KARADENİZ, Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Arafat Useini Uluslararası Vizyon Üniversitesi K.Makedonya

Dr. Öğretim Üyesi Funda ERDOĞDU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi, Yakut AKBAY, Ankara Bilim Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Volkan KARABOĞA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğr. Görv. Hanife CANDIR ŞİMŞEK, Doğuş Üniversitesi

Dr. Esra TÜRE

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nadia Yasseen ABED, Baghdad University

Dr. Öğretim Üyesi, Handan AKKAŞ, Ankara Bilim Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ASKEROVA,  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Ebru CEYLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut DOĞAN, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. M. Yüksel ERDOĞDU, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR,  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÇELİK, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Nihada Delibegovic DZANİC, University of Tuzla

Prof. Dr. Özbay GÜVEN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İYEM, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Belgin Uçar KOCAOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Elvira LATİFOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Meruert MUSABAEVA, Eurasian National University, Kazakaistan

Doç. Dr. Naka NİKSİC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Doç. Dr. Elif ÖNAL, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Galbatsova SHAHRUZAT, Daghestan State University

Prof. Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi

Dr.  Gülzada STANALİEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Andrey VOLODİN, Moskova State University, Russia

Prof. Dr. Nurshat ZHUMADİLOVA, Kazakistan, Karaganda Bolaşak Üniversitesi

SEKRETERYA

Esra TÜRE