KURULLAR - SOS. VE EĞİT. B.

K U R U L L A R 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER, Osmaniye Korkutata Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN, Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Yakup YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi, Kemal ÇİFTYILDIZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Fatih SANSAR, Çukurova Üniversitesi

Öğr. Gör. Nimet Ünsal KÖSE, Ankara Üniversitesi

Bilim Kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Yunus AKAN, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Damla AKSEL,  Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk ARIK, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ASKEROVA,  Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Mesut DOĞAN, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR,  Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÇELİK, Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ,

Dr. Öğretim Üyesi Nedim DİKMEN,

Doç. Dr. Nihada Delibegovic DZANİC, University of Tuzla

Dr. Öğretim Üyesi Funda ERDOĞDU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet GÖKDEMİR, Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Ercan GÜNERGÖK, Bolu Abant İzzetbaysal Üniversitesi

Prof. Dr. Özbay GÜVEN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İYEM, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Cemile Bahtiyar KARADENİZ, Ordu Ünivertsitesi

Doç. Dr. H. Eylem KAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Elmira QOCAYEVA, Azerbaijan Tourism and Management University

Dr. Leyla KODAMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Elvira LATİFOVA, Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN, Ankara Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Meruert MUSABAEVA, Eurasian National University, Kazakaistan

Doç. Dr. Naka NİKSİC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Doç. Dr. Ayla OĞUZ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Elif ÖNAL, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Meryem SELVİ, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Galbatsova SHAHRUZAT, Daghestan State University

Prof. Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi

Dr.  Gülzada STANALİEVA, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Seçil TAŞTAN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Andrey VOLODİN, Moskova State University, Russia

Dr. Öğretim Üyesi Ali Fuat YALÇIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut YAVUZ, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurshat ZHUMADİLOVA, Kazakistan, Karaganda Bolaşak Üniversitesi

SEKRETERYA

Esra TÜRE