BİLDİRİ TAM METİN KİTABI

Bildiri Tam Metin Kitaplarında yer alan Bildiriler "BOOKCITES" Kitap Atıf Dizini tarafından taranmaktadır

                                                                              

20 - 21 Ağustos 2021, Ankara 

Fen ve Mühen.         Sosyal ve Eğitim Bil.

      

 

11 - 12 Nisan 2021, Ankara 

Fen ve Mühen.           Eğitim ve Sosyal

        

12 - 13 Aralık 2020, Ankara 

Sos. Bil. Tam Met.     Fen ve Müh. Bil. Tam. M.

      

22 - 23 Ağustos 2020 Hattuşa 

  Sos. ve Eğitim Blm.               Fen ve Mühendislik

   Bildiri Tam metin                   Bildiri Tam metin

             

 

13 - 14 Mart 2020 Ankara 

        Sosyal                  Fen ve Müh           

                        

 

01 - 03 Kasım 2019 Şanlıurfa 

       Sosyal 1                                   Sosyal 2                      Fen ve Mühendislik

               

  

11 - 14 Temmuz 2019 Bandırma Kongresi Son

 

                                               

                                                                       

 

14 - 17 Şubat 2019 Yalova Kongresi 

BİLDİRİ KİTAPLARI

                   

                       

9 - 12 Eylül 2018 Nevşehir / Kozaklı

Bildiri kitabı

     

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------