12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

-Sosyal ve Eğitim Bilimleri - Fen ve Mühendislik Bilimleri-

(UBAK)

( 17 – 18 Aralık 2021 )

ONLINE

A N K A R A

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce farklı tarihlerde yapılan kongrelerin devamı olarak 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK),  sizlerin destekleriyle 17  - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında yine  ONLINE olarak yapılacaktır.

Bilindiği gibi bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkili olan COVİD – 19 salgını hala hızını kaybetmemiştir. Bu nedene 12. UBAK kongresinde tebliğler de söz konusu COVİD - 19 salgını sebebiyle ONLİNE olarak sunulacaktır. Kongre süresi boyunca ONLİNE sunumların tamamı kayıt altına alınacak ve kongreden sonra katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Katılımcılar 12. UBAK Kongresine, sözlü bildiriposter sunum ve eser  ile karma sergiye katılım sağlayabilirler.

Kongrede Eğitim, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerin tüm alt dallarında sözlü sunum ve poster sunum yapılabilecektir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı ve ISBN numaralı Kongre Bildiri tam Metin Kitabı yayınlanacaktır.

Karma Sergi’ye gönderilen eserler de kongre günlerinde sanal sergi olarak gezilebilecek ve daha sonra ise ISBN numaralı Sergi Kataloğu olarak yayınlanacaktır.

12. UBAK kongresi, Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır. Kongreden sonra, katılımcıların UBAK web sayfasındaki adreslerine katılım sertifikaları tanımlanacaktır.

Dileyen katılımcıların "Mitoloji" ve "pandemi" ile ilgili çalışmaları uluslararası bir yayınevi tarafından ayrı kitaplar olarak yayınlanacaktır. Bu konuda mail ile veya kongre sekretaryasından detaylı bilgiler alınabilir.

Sizleri, 17–18 Aralık 2021 tarihleri arasında  yapılacak olan 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri – (UBAK)ne   davet ediyoruz.

Sergi hazırlama kuralları

-Fen ve Mühendislik Bilimleri-

Değerli Araştırmacılar,

Daha önce farklı tarihlerde yapılan 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Fen ve Mühendislik Bilimleri – (UBAK),  sizlerin destekleriyle şimdi de  17  - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında ÇEVİRİMİÇİ olarak yapılacaktır.

Bilindiği gibi bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkili olan COVİD – 19 salgını hala hızını kaybetmemiştir. Bu nedene 12. UBAK kongresinde tebliğler de söz konusu COVİD - 19 salgını sebebiyle ONLİNE olarak sunulacaktır. Kongre süresi boyunca ONLİNE sunumların tamamı kayıt altına alınacak ve kongreden sonra katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Katılımcılar 12. UBAK Kongresine, sözlü bildiri ve poster sunum   ile katılım sağlayabilirler.

Kongrede Fen ve Mühendislik bilimlerinin tüm alt dallarında sözlü sunum ve poster sunum yapılabilecektir. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı ve ISBN numaralı Kongre Bildiri Tam Metin Kitabı yayınlanacaktır.

12. UBAK kongresi, Doçentlik kriterleri ve tüm akademik yükseltmelere uygun olarak yapılmaktadır.

Sizleri, 17–18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne (UBAK)   davet ediyoruz.

 Poster sunum hazırlama kuralları