PROGRAM - ÖZET K. - KİTAPLAR

 

KİTAPLAR

2019

Yalova Kongresinde Sunulan Bildirilerden Yayınlar

1 - Kitap: Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar

2 - Kitap: Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştımalar

3 - Kitap: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar 

4 - Bildiri Tam Metin Kitabı 1 / Tıp ve Sağlık 

5 - Bildiri Tam Metin Kitabı 2 / Fen ve Mühendislik

6 - Bildiri Tam Metni 3 / Sosyal Bilimler 

7 - Bildiri Tam Metin Kitabı 4 / Eğitim ve Güzel Sanatlar

8 - Bildiri Tam Metin Kitabı 5 / Sosyal Bilimler 

9 - Bildiri Tam Metin Kitabı 6 /  Tıp ve Sağlık Bilimleri  

10 - Bildiri Tam Metin Kitabı 7 / Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar 

11 - Bildiri Tam Metin Kitabı 8 / Fen ve Mühendislik  

 

         

                   

 

1 - UBAK Yalova 2019 - Program

2 - UBAK Yalova 2019 - Sergi Katalogu

3 - UBAK Yalova 2019 - Abstracts

                       

2018

Nevşehir Kongresi Sonucunda Yayınlanan 2 Kitap:

1 - Bilimsel Araştırmlarda Yeni Yöndtemler I

2 - Bildiri kitabı

     

Mardin Kongresi Sonucunda Yayınlanan 3 Kitap:

1 - Tıpta İnavosyon ve Renovasyon Mozaiği

2 - Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik

3 - İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II

                

Kemer Kongresi Sonucunda Yayınlanan 2 Kitap

1 - İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II

2 - Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

     

----------------------------------------- 

Kongre Programlarıve Özet Kitapları

UBAK ABSTRACT - KOZAKLI / NEVŞEHİR 2018  

UBAK PROGRAM - Kozaklı / NEVŞEHİR 2018

UBAK PROGRAM - Mardin 2018

UBAK ABSTRACT BOOK - MARDİN 2018

ISMAS ABSTRACT  BOOK- KEMER 2017

ISMAS PROGRAM - KEMER 2017