ÖNEMLİ TARİHLER

Özet göndermek için son tarih: 5 Mart 2020 

Kayıt ödeme için son tarih: 6 Mart  2020

Programın ilanı: 9 Mart 2020

Kongre: 13 - 14 Mart 2020 

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 20 Mart 2020