ÖNEMLİ TARİHLER

Özet göndermek için son tarih:  12 Ağustos 2020 

Kayıt ödeme için son tarih: 13 Ağustos  2020

Programın ilanı: 17 Ağustos 2020

Kongre: 22 - 23 Ağustos 2020 

Özet Kitabının Yayın Tarihi: 27 Ağusttıs 2020

Bildiri metinlerinin son teslim tarihi: 10 Eylül 2020