KONGRE KONULARI

Kongreye aşağıdaki bilim dallarında herhangi bir konu ile müracaat edilebilir:

     Sosyal ve Eğitim Bilimlerin tüm alt dalları kongreye bildiri sunmak için müracaat edebilir.
 

 Ayrıca kongrede “Tarihi, Edebi, İktisadi ve Kültürel Yönleriyle Geçmişten Günümüze Bandırma ve Çevresi” konulu bildiriler için ayrı oturumlar düzenlenecektir.

NOT: Sergi ve Poster sunum ile katılım sağlanabilir.