KONGRE KİTABI

Kitapların baskılı halini BERİKAN yayınevinden temin edebilirsiniz. Yayınevi Tel: 03122326218 - E-mail: berikan@windowslive.com

Berikan Yayınevi, Kalaba mah. haneli sk. no. 10/ A, Keçiören / ANKARA

Nevşehir Kongresi Sonucunda Yayınlanan 2 Kitap:

1 - Bilimsel Araştırmlarda Yeni Yöndtemler I

2 - Bildiri kitabı

     

Mardin Kongresi Sonucunda Yayınlanan 3 Kitap:

1 - Tıpta İnavosyon ve Renovasyon Mozaiği

2 - Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik

3 - İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II

                

Kemer Kongresi Sonucunda Yayınlanan 2 Kitap

1 - İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler II

2 - Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat

     

----------------------------------------- 

Kongre Programlarıve Özet Kitapları

UBAK ABSTRACT - KOZAKLI / NEVŞEHİR 2018  

UBAK PROGRAM - Kozaklı / NEVŞEHİR 2018

UBAK PROGRAM - Mardin 2018

UBAK ABSTRACT BOOK - MARDİN 2018

ISMAS ABSTRACT  BOOK- KEMER 2017

ISMAS PROGRAM - KEMER 2017