KAYIT KOŞULLARI

Kongre Katılım Bedeli

En fazla 2 bildiri ile kongreye katılım sağlanabilir

Tek yazarlı bildiri 400 Tl 

Çift yazarlı Bildiri 500 TL

Aynı yazar /yazarların 2. bildirisi 200 TL

Poster katılım 350 TL

Aynı yazarların 2. Poster katılımı 200 TL

Sergi katılım 350 TL

Katılım Ücretinin yatırılacağı Hesap Bilgileri