KAYIT KOŞULLARI

Kongre Katılım Bedeli

En fazla 2 bildiri ile kongreye katılım sağlanabilir

 

Tek bildiri 400 Tl 

Aynı yazar /yazarların 2. bildirisi 200 TL

Poster katılım 350 TL

Aynı yazar /yazarların 2. posteri 200 TL

Karma sergi katılım 350 TL

(karma sergiye en fazla tek eser ile katılım sağlanabilir)

 

Katılım Ücretinin yatırılacağı Hesap Bilgileri

Hesap Adı: