AMAÇ VE KAPSAM

SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLER

Sosyal ve Eğitim Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 08 – 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Hattuşa / Çorum’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne ( UBAK) Sosyal ve Eğitim Bilimlerinin tüm alanlarında tebliğler kabul edilecektir

Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği de dikkate alarak  “Tarihi, Edebi, İktisadi ve Kültürel Yönleriyle Geçmişten Günümüze Hattuşa  ve Çevresi” konulu bildiriler için ayrı oturumlar da düzenlenecektir.

Alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden gelecek bilim adamlarının katılımlarıyla Hattuşa’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde (UBAK) sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

AMAÇ VE KAPSAM

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında yapılan akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 08 – 09 Ağustos  2020 tarihleri arasında Hattuşa’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde ( UBAK)  Fen ve Mühendislik Bilimlerinin tüm alanlarında tebliğler kabul edilecektir.

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden gelecek bilim adamlarının katılımlarıyla Hattuşa’da yapılacak olan 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde (UBAK) sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.