AMAÇ VE KAPSAM

Sosyal ve Eğitim Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, müzakere edilmesi ve bunun sonucunda konulara göre bilimsel yayınların ortaya çıkarılması temel amaçtır.

Bu amaca yönelik olarak 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversi’nde yapılacak olan 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde sosyal ve Eğitim Bilimlerin tüm alanlarında tebliğler kabul edilecektir

Sosyal ve Eğitim Bilimleri alanındaki akademik araştırmaların tartışılacağı bir zemin üzerinde bir araya gelen bilim insanlarının, burada ortaya çıkan sonuçlar ve kazanacakları tecrübelerle geleceğe yönelik olarak güzel çalışmalara imzalar atacaklarını hedefliyoruz.

Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği de dikkate alarak  “Tarihi, Edebi, İktisadi ve Kültürel Yönleriyle Geçmişten Günümüze Bandırma  ve Çevresi konulu bildiriler için ayrı oturumlar da düzenlenecektir.

Alanında uzman araştırmacıların katılımıyla, Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden gelecek bilim adamlarının katılımlarıyla Bandırma’da yapılacak olan 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde sunulacak bildirileri bilim dünyasının istifadesine sunmakla iftihar ediyoruz.

Bu kongreler serisinde oluşacak kitap külliyatının, ileride yapılacak olan akademik çalışmalara temel teşkil edeceğini umuyoruz.